Home Releases 2018, №3 (31)

The Use of Electronic Resources and Educational Platforms in Pedagogical Activity of the Teacher

Natural and Scientific Education , UDC: 378.147.88:372.891
References
1. Voronova T.S. Komp’yuternye texnologii v geograficheskom obrazovanii
2. i obrazovatel’nom turizme // Geograficheskaya nauka, turizm i obrazovanie: sovremenny’e
3. problemy’ i perspektivy’ razvitiya: materialy’ V vserossijskoj nauchno-prakticheskoj
4. konferencii. Novosibirsk: Novosibirskij gosud. ped. un-t, 2016. S. 242−246.
5. Grushina T.P. E’lektronny’j uchebnik geografii kak novaya forma uchebnoj
6. literatury’ // Vestnik MGPU. Seriya: «Estestvenny’e nauki». 2016. № 1 (22). S. 104−109.
7. Grushina T.P. Formirovanie issledovatel’skix umenij shkol’nikov pri izuchenii
8. geoe’kologicheskix problem svoej mestnosti // Vestnik MGPU. Seriya «Estestvenny’e
9. nauki». 2010. №1 (5). S. 110−116.
10. Fundamental’noe yadro soderzhaniya obshhego obrazovaniya: proekt / pod red.
11. V.V. Kozlova, A.M. Kondakova. M.: Prosveshhenie, 2009. 44 s. (Standarty’ vtorogo
12. pokoleniya).
13. Shul’gina O.V. Vozmozhnosti i problemy’ ispol’zovaniya komp’yuterny’x texnologij
14. v prepodavanii geografii // Geografiya v shkole. 2003. № 8. S. 45−49.
Download file .pdf 2.24 Mb